Videregående uddannelser

stud_PULS konceptet er udviklet specielt til videregående uddannelser.

Formålet er:

- At de studerende opfatter sig selv som "medarbejdere" - med det formål at forene bestræbelserne på at skabe så ideelle betingelser som muligt for de studerende.

- At man også ser studiet som en læreproces i forhold til at give de studerende indsigt i og forståelse for de in- og eksterne faktorer, der er vigtige for, at de kan trives og udvikle sig i et professionelt miljø.

- At give de studerende en fælles forståelsesramme og et sprog, de kan anvende under studiet, og som forbereder dem til praksis og den senere egentlige professionelle karriere.

- At hjælpe de studerende til at udvikle deres selvstændighed og samarbejdsevner, særligt i forhold til det relationelle og kommunikative område, og at de tager et personligt ansvar for deres egen udvikling.

- At bruge stud_PULS analysen som en platform til at genere præcise data til undervisningsinstitutionen om de vigtigste faktorer, der påvirker kvalitet, frafald, engagement, effektivitet m.v.

- At man udvikler en forståelse for at man ofte har at gøre med komplekse problemstillinger, hvor der ikke findes enkle løsninger.

- At samarbejdet mellem de studerende og underviserne forudsætter - at man deler viden om studieforhold, krav, kvalitet etc.

 
 
 
 
 
© Metze Erhvervspsykologer A/S
Designed by Atomic Orange