stud_PULS

- stud_PULS er et innovativt instrument til måling af og dialog om de faktorer, der påvirker studiemiljø og tilfredshed blandt de studerende på videregående uddannelser

- stud_PULS adresserer de lovpligtige evalueringsområder, men også de områder den internationale forskning har påvist er afgørende for udvikling af et godt og effektivt studiemiljø.

- stud_PULS data er præcise og valide, og er derfor en solid basis for en konstruktiv dialog mellem de studerende og uddannelses-
institutionen, med det sigte at få indkredset de områder der bør udvikles/forbedres.

stud_PULS giver uddannelsesinstitutionen pålidelig data, dokumentation og avancerede analyser af studiekvalitet m.v.

- Måleområderne i stud_PULS omfatter bl.a. ressource- og problemområder i studiemiljøet, relationer til medstuderende, oplevet undervisningskvalitet, det fysiske studiemiljø, forudsætninger for kompetenceudvikling, individuelle præstationsmønstre, coping og studieteknik, generel trivsel, sundhedsadfærd, stressreaktioner og ændringer i livssituationen.

- stud_PULS er resultatet af et 2 årigt udviklingssamarbejde mellem Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet og Metze Erhvervspsykologer A/S.
Analysen er baseret på international forskning og har gennemgået grundige validitets- og reliabilitets test.
Kontakt os for yderligere information

 
 
 
 
 
© Metze Erhvervspsykologer A/S
Designed by Atomic Orange